1163 Budapest, Könyvtár u. 26.
1163 Budapest, Mátészalka u. 18.

+36 1 403-0498
+36 1 403-6064

Óvodai előjegyzéshez szükséges dokumentumok

Az óvodai beiratkozás 2019. 05.13. napján kezdődik. és 05. 17. napján ér véget.

"Tájékoztatjuk a tisztelt Szülőket, hogy az adatokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41. § (1)-(4a) bekezdése alapján tartjuk nyilván, és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 1. melléklete alapján szabályozott ideig tároljuk."

Kérem, az alábbi iratokkal érkezzenek meg a beiratkozásra, és lehetőség szerint leendő óvodásainkat is szíveskedjenek magukkal hozni!

 • Hozzájárulás okiratok másolásához:
  Alulírott szülők hozzájárulunk ahhoz, hogy a Sashalmi Manoda Óvoda személyes okirataink közül a törvény által előírt és a beiratkozáshoz szükséges iratokat másolja, és a másolatot a felvételi előjegyzési naplóhoz csatolja."

A lemásolásra elkért dokumentumok az alábbiak:

 • A gyermek születési anyakönyvi kivonata, vagy személyi igazolványa
 • A gyermek és az édesanya lakcímkártyája
 • A gyermek TAJ kártyája

 

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében

A magyar gyermekjóléti, gyermekvédelmi, gyámügyi szabályozás törvényi alapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), mely végrehajtási rendeleteivel – elsősorban a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Gyer.) – kiegészülve szabályozza a gyermek veszélyeztetettségét megelőzni, megakadályozni, illetve kezelni hivatott intézményi rendszer működését és az ennek során felmerülő feladatait.

Bővebben ...

Tájékoztató az étkezési térítési program változásáról

Tisztelt Szülő!

Gyermeke óvodai étkezésének ügyintézését a Multischool program segítségével intézhette eddig is.

A program megújul, könnyebben kezelhetővé válik. Továbbra is lehetőség lesz az étkezés lemondására, továbbá a jövőben is megtekintheti a számláit.

Az új programverzióhoz kapcsolódóan a későbbiek során kapni fog egy e-mailt, mely tartalmazni fogja a https://bp16.multischool.hu oldal eléréséhez szükséges belépési kódot. Ezt követően tud majd regisztrálni és a felületet használni.

Az új program bevezetésével egy időben egyéb változások is lesznek, melyekre most szeretném felhívni a figyelmét:

 • Amennyiben Önnek van bölcsődés, óvodás és iskolás gyermeke is, eddig külön e-mail címmel kellett regisztrálni a programba. Ez a nehézség mostantól kiküszöbölhető!
  Több gyermek esetén Ön több belépési kódot fog kapni, de amennyiben úgy dönt, hogy egy e-mail címre szeretné kapni valamennyi gyermekéről az értesítőt, egy regisztráció keretében, úgy ezt jelezze valamennyi érintett iskolában, óvodában, bölcsődében, azt is meghatározva, melyik kódot szeretné használni.
 • A jövőben az a változás kerül bevezetésre a befizetések kapcsán, hogy az intézmény számlája minden hónap 20-án (vagy az azt követő munkanapon) zárolva lesz.
  Ez azt jelenti, hogy az aktuális (következő havi étkezés) befizetésre 20.-áig van lehetőség. Az értesítő e-mailt Ön továbbra is a hónap elején kapja meg, a következő hónapra esedékes, de tárgyhóban fizetendő díjjal. Ha elmulasztja az étkezés befizetését határidőn belül, annak az a következménye, hogy gyermeke nem részesülhet étkezésben. Ha az utalási hónapot követő hónapban mégis elutalja az elmaradt befizetést, az visszautalásra kerül, mert nem a tárgyhóhoz kapcsolódó befizetés. Gyakorlati példával: a 2019. március havi étkezés befizetésének határideje 2019. február 20.-a. Az ezt követően érkező utalás visszautalásra kerül, mert nem a március havi étkezéshez kapcsolódó befizetés. Gyermeke márciusban nem részesülhet étkezésben.
  A fenti példa elkerülése érdekében kérjük a határidők pontos betartását!

Fontos hogy a jövőben is szükséges a kedvezményes /ingyenes étkezés lemondása!

Budapest, 2018. november 20.

Benisné Hepp Zsuzsa
intézményvezető