1163 Budapest, Könyvtár u. 26.
1163 Budapest, Mátészalka u. 18.

+36 1 403-0498
+36 1 403-6064

manoda.ovoda@gamesz16.hu

Sashalmi Manoda Óvoda

Rólunk

Nyolc csoportban várjuk a gyerekeket, ahol életkoruknak és egyéni fejlettségüknek megfelelően, sokféle tevékenység felkínálásával zajlik a mindennapi nevelő-, oktatómunka.
Törekszünk arra, hogy a ránk bízott gyermekek a lehető legtöbb időt töltsék a szabadban, sok mozgással, mozgásos játékkal.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek megismerjék, megszeressék, óvják környezetük élővilágát.

Bővebben

Óvodaváró családi napok

Kedves Szülők!

 

Óvodaváró családi napjaink:

  • Április 24. 15:30-17:30 Könyvtár utca 26.
  • Április 25. 15:30-17:30 Mátészalka utca 18.

Szeretettel várjuk a családokat, akik már Manodások és azokat is, akik Manodások szeretnének lenni!
Programunk: vidám gyerekkoncert, fellépő a RépaRetekMogyoró duó, barkácsolás az óvoda udvarán újrahasznosított anyagokból.

 

Gulyás Györgyné

HIRDETMÉNY az óvodai felvételekről a 2024/2025. nevelési évre

Kedves Szülők!

Óvodánkba a beiratkozás napjain (2024. 05. 6-10.), 8:00-16:00 között,

1163 Budapest, Könyvtár u. 26. sz. épületünkben várjuk Önöket! Kérjük, hogy lehetőség szerint gyermekükkel érkezzenek hozzánk!

Beiratkozáshoz szükséges iratok: a gyermek személyi igazolványa, lakcím kártyája, Taj-kártyája, továbbá a szülő személyi igazolványa, lakcím kártyája. Körzetünkbe tartozó gyermek beíratásához a felügyeletet gyakorló szülők által aláírt adatlap, a körzetünkön kívülről érkezők beíratásához a felügyeletet gyakorló szülők által aláírt adatlap és szándéknyilatkozat is szükséges.

Az óvodai körzetekről, a fenntartó Önkormányzat honlapján találnak

információt:

https://www.bp16.hu/hirek/aktualis/ovodai-beiratkozashoz-hasznos-informaciok

Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) értelmében Magyarországon – a törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség.
A gyermek felvételéről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre.
Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a döntéshozó intézményhez benyújtott, de az intézmény fenntartójának címzett kérelemmel – a szülő eljárást indíthat.

A beiratkozás időpontja a 2024/2025-ös tanévre:
                                             2024. április 18. (csütörtök) 8-19 óra között
                                             2024. április 19. (péntek) 8-19 óra között

Bővebben ...

Felhívás a XVI. kerületi értéktárba történő javaslattételre

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. december 8-i ülésén a magyar nemzeti értékek - amely értékek a magyarság múltjának, jelenének és jövőjének dinamikusan fejlődő tárháza, az értékalapú nemzeti összefogás alapja -, az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat erősítése érdekében történő összegyűjtése érdekében újraindította a Budapest XVI. kerületi Értéktár Bizottság (a továbbiakban: Értéktár Bizottság) működését.

Bővebben ...