1163 Budapest, Könyvtár u. 26.
1163 Budapest, Mátészalka u. 18.

+36 1 403-0498
+36 1 403-6064

manoda.ovoda@gamesz16.hu

Sashalmi Manoda Óvoda

Rólunk

A Pedagógiai Program végrehajtása során kiemelten kezeljük a mozgásfejlesztést, a környezet tevékeny megismerését, a családokkal való szoros együttműködés formálását. Olyan gyerekeket szeretnénk nevelni, akik egyéni adottságaiknak megfelelő módon fejlődnek, s óvodai életük végére képessé válnak egymás segítésére, az együttműködésre, toleranciára, a másság elfogadására, az önálló véleményalkotásra, felelősségvállalásra.

Bővebben

Intézményeink

  1163 Budapest, Mátészalka u. 18.

  1163 Budapest, Könyvtár u. 26.

Óvodaváró családi nap

Kedves Manodások és leendő Manodások!

Szeretettel várunk mindenkit Óvodaváró családi napunkra, melyet a föld napja jegyében rendezünk meg délután 4-6 óra között:

  • április 27-én a Könyvtár u. 26. sz. alatti épületünkbe,
  • április 28-án a Mátészalka u. 18. sz. alatti épületünkbe!

A délután programja:

  • 16 órától gyermekkoncert,
  • kézműves foglalkozások az újrahasznosítás jegyében,
  • ismerkedési lehetőség az óvoda dolgozóival, az óvoda épületével.

Mindenkit szeretettel várunk!

HIRDETMÉNY az óvodai felvételekről a 2022/2023. nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott– kérelemben kérelmezheti a területileg illetékes járási hivatalnál gyermeke óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Bővebben ...