1163 Budapest, Könyvtár u. 26.
1163 Budapest, Mátészalka u. 18.

+36 1 403-0498
+36 1 403-6064

manoda.ovoda@gamesz16.hu

Kedves Manodások és leendő Manodások!

Szeretettel várunk mindenkit Óvodaváró családi napunkra, melyet a föld napja jegyében rendezünk meg délután 4-6 óra között:

 • április 27-én a Könyvtár u. 26. sz. alatti épületünkbe,
 • április 28-án a Mátészalka u. 18. sz. alatti épületünkbe!

A délután programja:

 • 16 órától gyermekkoncert,
 • kézműves foglalkozások az újrahasznosítás jegyében,
 • ismerkedési lehetőség az óvoda dolgozóival, az óvoda épületével.

Mindenkit szeretettel várunk!

Tisztelt Szülő!

Gyermeke óvodai étkezésének ügyintézését a Multischool program segítségével intézhette eddig is.

A program megújul, könnyebben kezelhetővé válik. Továbbra is lehetőség lesz az étkezés lemondására, továbbá a jövőben is megtekintheti a számláit.

Az új programverzióhoz kapcsolódóan a későbbiek során kapni fog egy e-mailt, mely tartalmazni fogja a https://bp16.multischool.hu oldal eléréséhez szükséges belépési kódot. Ezt követően tud majd regisztrálni és a felületet használni.

Az új program bevezetésével egy időben egyéb változások is lesznek, melyekre most szeretném felhívni a figyelmét:

 • Amennyiben Önnek van bölcsődés, óvodás és iskolás gyermeke is, eddig külön e-mail címmel kellett regisztrálni a programba. Ez a nehézség mostantól kiküszöbölhető!
  Több gyermek esetén Ön több belépési kódot fog kapni, de amennyiben úgy dönt, hogy egy e-mail címre szeretné kapni valamennyi gyermekéről az értesítőt, egy regisztráció keretében, úgy ezt jelezze valamennyi érintett iskolában, óvodában, bölcsődében, azt is meghatározva, melyik kódot szeretné használni.
 • A jövőben az a változás kerül bevezetésre a befizetések kapcsán, hogy az intézmény számlája minden hónap 20-án (vagy az azt követő munkanapon) zárolva lesz.
  Ez azt jelenti, hogy az aktuális (következő havi étkezés) befizetésre 20.-áig van lehetőség. Az értesítő e-mailt Ön továbbra is a hónap elején kapja meg, a következő hónapra esedékes, de tárgyhóban fizetendő díjjal. Ha elmulasztja az étkezés befizetését határidőn belül, annak az a következménye, hogy gyermeke nem részesülhet étkezésben. Ha az utalási hónapot követő hónapban mégis elutalja az elmaradt befizetést, az visszautalásra kerül, mert nem a tárgyhóhoz kapcsolódó befizetés. Gyakorlati példával: a 2019. március havi étkezés befizetésének határideje 2019. február 20.-a. Az ezt követően érkező utalás visszautalásra kerül, mert nem a március havi étkezéshez kapcsolódó befizetés. Gyermeke márciusban nem részesülhet étkezésben.
  A fenti példa elkerülése érdekében kérjük a határidők pontos betartását!

Fontos hogy a jövőben is szükséges a kedvezményes /ingyenes étkezés lemondása!

Budapest, 2018. november 20.

Benisné Hepp Zsuzsa
intézményvezető

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott– kérelemben kérelmezheti a területileg illetékes járási hivatalnál gyermeke óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A magyar gyermekjóléti, gyermekvédelmi, gyámügyi szabályozás törvényi alapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), mely végrehajtási rendeleteivel – elsősorban a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Gyer.) – kiegészülve szabályozza a gyermek veszélyeztetettségét megelőzni, megakadályozni, illetve kezelni hivatott intézményi rendszer működését és az ennek során felmerülő feladatait.