1163 Budapest, Könyvtár u. 26.
1163 Budapest, Mátészalka u. 18.

+36 1 403-0498
+36 1 403-6064

manoda.ovoda@gamesz16.hu

Szeretettel köszöntjük új óvodásainkat és kedves családjukat!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2016. június 27-én, hétfőn 17 órai kezdettel a Könyvtár utcai épületben szülői értekezletet tartunk.

Kérem, szíveskedjenek erre az alkalomra eldönteni, hogy az alábbi indokok valamelyikének figyelembe vételével igénylik-e gyermekük számára a 100%-os étkezési térítési kedvezményt:

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ...... év .................. hónap ...... napjától,
b) tartósan beteg vagy fogyatékos,
c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,***
e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át. /Ami jelenleg 95 595 Ft/
Az erről szóló hivatalos nyomtatvány letölthető az Önkormányzat, valamint az óvoda honlapjáról, illetve papír formátumban az értekezleten is rendelkezésükre áll majd, kitöltésére itt is lesz lehetőség.
Tájékoztatjuk továbbá Önöket

  • szeptember hónapra szóló befizetés időpontjáról /2016. 08. 17. szerda,

2016. 08. 22. kedd reggel 7-10-ig./
A térítési díj nap

  • a csoportbeosztásról,
  • a nyár végi ismerkedési délelőttök időpontjáról /2016. 08. 29. hétfő, 30. kedd 9-11 óráig/,
  • valamint az óvodai élet rendjéről, praktikus tudnivalókról, azokról a hétköznapi dolgokról, amiket a nyár folyamán gyakorolni érdemes.

MEGJELENÉSÜKRE FELTÉTLENÜL SZÁMÍTUNK!