1163 Budapest, Könyvtár u. 26.
1163 Budapest, Mátészalka u. 18.

+36 1 403-0498
+36 1 403-6064

manoda.ovoda@gamesz16.hu

Az óvodai beiratkozás 2019. 05.13. napján kezdődik. és 05. 17. napján ér véget.

"Tájékoztatjuk a tisztelt Szülőket, hogy az adatokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41. § (1)-(4a) bekezdése alapján tartjuk nyilván, és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 1. melléklete alapján szabályozott ideig tároljuk."

Kérem, az alábbi iratokkal érkezzenek meg a beiratkozásra, és lehetőség szerint leendő óvodásainkat is szíveskedjenek magukkal hozni!

  • Hozzájárulás okiratok másolásához:
    Alulírott szülők hozzájárulunk ahhoz, hogy a Sashalmi Manoda Óvoda személyes okirataink közül a törvény által előírt és a beiratkozáshoz szükséges iratokat másolja, és a másolatot a felvételi előjegyzési naplóhoz csatolja."

A lemásolásra elkért dokumentumok az alábbiak:

  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata, vagy személyi igazolványa
  • A gyermek és az édesanya lakcímkártyája
  • A gyermek TAJ kártyája